Terms of use

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Suketchi Art Studio (https://suketchiart.com/).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Suketchi Art Studio betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Suketchi Art Studio.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Suketchi Art Studio berusten bij Suketchi Art Studio. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Suketchi Art Studio is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Suketchi Art Studio, info@suketchiart.com.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Suketchi Art Studio geeft Suketchi Art Studio geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Suketchi Art Studio.
Suketchi Art Studio kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Suketchi Art Studio, de onmogelijkheid de website van Suketchi Art Studio te gebruiken, uit de levering van diensten door Suketchi Art Studio of het gebrek aan levering van diensten door Suketchi Art Studio.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Suketchi Art Studio wordt regelmatig bijgewerkt. Suketchi Art Studio behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Suketchi Art Studio te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 24 september 2021.